Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Spotkanie w sprawie żłobka

21 marca 2018, 18:00

Spotkanie w sprawie żłobka

Spotkanie w sprawie żłobka

Za nami drugie otwarte spotkanie w sprawie utworzenia w Jaworznie miejskiego żłobka oraz dopłat do prywatnych żłobków i klubików dziecięcych. Z zainteresowanymi tym tematem rodzicami spotkała się zastępca prezydenta Monika Bryl.

Tak jak poprzednio podczas spotkania omówiono kolejne kroki i działania, jakie podejmie miasto po przyjętej na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwale inicjującej. Następnie pracownicy Urzędu Miejskiego omówili m.in. cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji, a także wyjaśnili zasady przyznawania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie naszego miasta.

Ponadto rodzice zostali poinformowani o planowanej kwocie dopłat - dla podmiotów prowadzących żłobki i klubiki dziecięce w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko, nad którą podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej, 27 marca br. pochylą się Radni Rady Miejskiej.Podczas spotkania rodzice pytali m.in. o rozwiązania remontowe pomieszczeń dla żłobka, o dalsze funkcjonowanie przedszkola w którym żłobek będzie się znajdował i szczegółowe zasady przyjęcia do tej placówki.

***

Zgodnie z założeniami, nowa placówka powstanie we wrześniu tego roku, w budynku przy ul. 3 Maja 16 i funkcjonować będzie w nim równolegle z przedszkolem. W tym czasie uruchomiony zostanie także system dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych - po konsultacjach kwota została ustalona na 300 zł dopłaty dla każdego dziecka. W publicznym żłobku miejsce znajdzie 30 dzieci, w prywatnych podmiotach funkcjonuje obecnie ponad 170 miejsc.Zapewne nowe formy wsparcia rodzin, spowodują że w mieście uruchomione zostaną nowe punkty opieki nad dziećmi.

Przypomnijmy, że staraniem prezydenta miasta, Jaworzno uzyskało zakładaną, maksymalną kwotę 600 tys. zł. z rządowego programu „Maluch+”. Ponadto jaworznickie niepubliczne żłobki i klubiki dziecięce również otrzymały wsparcie z rządowego programu.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek