Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Mieszkanie za remont - lista osób, które mogą podpisać umowę

2 marca 2018, 10:11

Mieszkanie za remont - lista osób, które mogą podpisać umowę

Mieszkanie za remont - lista osób, które mogą podpisać umowę

W środę, 28 lutego br., w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zebrała się Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która zaopiniowała wnioski o przydział mieszkania za remont. Ogłaszamy listę osób uprawnionych do zawarcia umowy na remont mieszkania. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, pod kierownictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Tadeusza Kaczmarka, zaopiniowała wszystkie wnioski o przydział mieszkań gminnych przeznaczonych do remontu w oparciu o regulamin Komisji i sporządziła listę osób, które są uprawnione do zawarcia umowy z MZNK na udostępnienie mieszkania gminnego w celu wykonania remontu.

Jak czytać listę?

Do tego artykułu załączone są dwa pliki. Pierwszy zawiera listę 45 mieszkań oraz imiona i nazwiska osób, które są uprawnione do zawarcia umowy z MZNK na lokal wskazany do remontu. Drugi plik zawiera kompletną listę 53 mieszkań gminnych, które były przeznaczone do programu wraz z nazwiskami osób, które ubiegały się o przydział każdego mieszkania i liczbą punktów jaką uzyskały w trakcie oceny ich wniosków. Listy dostępne są także w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b.

Ile mieszkań zostało przyznanych?

Na 5 spośród 53 oferowanych mieszkań nie było chętnych. Na 2 kolejne mieszkania osoby, które złożyły wnioski niestety nie spełniły kryteriów, by je otrzymać. Na 1 mieszkanie był złożony wniosek, ale osoba, która go złożyła otrzymała możliwość wynajęcia innego mieszkania. Widnieje pod nimi zapis "brak osób uprawnionych do przydziału".

W przypadku gdy w toku oceny wniosków dwie osoby ubiegające się o przydział tego samego mieszkania zdobyły taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decydowała data złożenia wniosku.

Co dalej?

Osoby, których nazwiska znajdują się na liście otrzymają skierowania do zawarcia umowy o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą taki remont może trwać maksymalnie 4 miesiące. W czasie jego trwania najemcy będą zobowiązani do uiszczania jedynie opłat za media. Po wykonaniu remontu i odbiorze prac przez pracowników MZNK, wnioskodawcy będą mogli podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Gdzie zgłaszać się po informacje?

Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.

Liczba osób z punktacją wnioskodawców

Lista osób uprawnionych do podpisania umowy