Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Ostatni dzień na uwagi i propozycje zmian do JBO

16 lutego 2018, 11:29

Ostatni dzień na uwagi i propozycje zmian do JBO

Ostatni dzień na uwagi i propozycje zmian do JBO

Zachęcamy do przesyłania uwag i propozycji zmian do procedury budżetu obywatelskiego w Jaworznie. Choć V edycja cieszyła się dużym powodzeniem, pojawiały się także uwagi do samej procedury budżetu obywatelskiego. Dlatego też, dla jak najlepszego przygotowania kolejnej edycji, zapraszamy Państwa do oceny jego zasad. Dzisiaj ostatni dzień na zgłaszanie uwag.

Wszystkie uwagi zostaną przedstawione i poddane pod dyskusję podczas "Otwartej debaty JBO" w dniu 26 lutego br.

Formularz zgłaszania uwag można przesyłać drogą mailową na skrzynkę e-mail: jbo@um.jaworzno.pl bądź listownie: Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno. Formularz można również złożyć w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego.