Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2019: Ostatnie dni na zgłaszanie uwag

12 lutego 2018, 14:37

Ostatnie dni na zgłaszanie uwag

Ostatnie dni na zgłaszanie uwag

Jeszcze przez pięć dni mieszkańcy mają czas na złożenie uwag do obecnej procedury JBO. Przypominamy, że zgodnie z przyjętym harmonogramem, formularz zgłaszania uwag należy dostarczyć do Biura Promocji i Informacji w terminie do 16 lutego 2018 r.:

  • na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
  • pozostawić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro),
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Biurze Promocji i Informacji, ul. Grunwaldzka 33.

Formularz zgłaszania uwag (wersja edytowalna)

JBO 2019: Harmonogram spotkań:

  • 23 stycznia 2018 r. (wtorek), godz. 16:00 - Konferencja podsumowująca JBO 2018

Rozpoczęcie konsultacji społecznych:

  • 16 luty 2018 r. (piątek) - Termin zgłaszania uwag przez mieszkańców
  • 26 luty 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 - Otwarta debata JBO
  • 9 marca 2018 r. (piątek), godz. 16:00 - Prezentacja modeli JBO 2019
  • 16 marca 2018 r. (piątek) - Składanie uwag do modeli JBO 2019
  • 26 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 - Spotkanie podsumowujące JBO 2019
  • 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) - Publikacja ostatecznej wersji uchwały JBO 2019 na stronie www.jbo.jaworzno.pl