Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Trwa "Badanie spójności społecznej"

12 lutego 2018, 09:57

W całym kraju trwa Badanie spójności społecznej

W całym kraju trwa "Badanie spójności społecznej"

Do 30 maja 2018 r. na terenie całego kraju, w tym również województwa śląskiego, Główny Urząd Statystyczny prowadzi jest Badanie Spójności Społecznej BSS. Badanie realizowane będzie techniką bezpośredniego wywiadu.

Badania realizują ankieterzy statystyki publicznej - pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych. Informacje zebrane podczas wywiadów pozwolą na dokonanie wszechstronnej oceny poziomu życia Polaków.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej.

Badanie spójności społecznej ma charakter cykliczny i jest realizowane co kilka lat. Publikacje zawierające wyniki wcześniejszych edycji badania są dostępne na stronie internetowej GUS (www.stat.gov.pl). Analizy ogólnopolskich wyników ostatniej edycji badania zawiera m.in. publikacja "Jakość życia w Polsce w 2015 r.", zaś wyniki w podziale na województwa zaprezentowane są w opracowaniu "Terytorialne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2015 r.".

Więcej na temat badania można znaleźć na www.stat.gov.pl