Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Żłobek publiczny z dofinansowaniem programu Maluch+

8 lutego 2018, 11:53

Żłobek publiczny z dofinansowaniem programu Maluch+

Żłobek publiczny z dofinansowaniem programu Maluch+

Dzięki tegorocznej edycji programu „Maluch+” utworzonych zostanie 24,5 tys. miejsc dla maluchów, dofinansowanych będzie ok 56 tys. miejsc, w tym ponad 630 dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. O pozyskanie środków z tego programu zabiegało z sukcesem Jaworzno. Na utworzenie żłobka publicznego otrzymaliśmy zakładaną, maksymalną kwotę 600 tys. zł. Ponadto jaworznickie niepubliczne żłobki i klubiki dziecięce również otrzymały wsparcie z rządowego programu.

W ramach modułu konkursowego, w którym z projektem wystartowało Jaworzno, wpłynęły oferty dotyczące utworzenia 124 instytucji opieki nad małym dzieckiem na terenie 111 gmin na 5 220 miejsc opieki, na łączną kwotę 85 622 684,90 zł. Dofinansowanie przyznano samorządom, które zostały zakwalifikowane do programu przez wojewodów.

Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Prezydent Jaworzna zgłosił projekt utworzenia żłobka publicznego na 30 miejsc w placówce obecnego przedszkola przy ul. 3 Maja 16.

- Cieszę się, że kolejne elementy programu "Jaworzno Wspiera Rodziny" wypełniają się treścią i działaniami. Nasz projekt utworzenia żłobka publicznego został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie z rządowego programu Maluch Plus na maksymalną kwotę 600 tys. zł. - mówi prezydent Paweł Silbert. - Czekamy na rozstrzygnięcia drugiego konkursu i przygotowujemy pakiet uchwał na marcową sesję.

Szczegóły dotyczące programu oraz zakresy dofinansowań znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - link.

 

Obrazek