Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Szkoła Muzyczna zostaje na Os. Stałym

2 lutego 2018, 14:30

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Po spotkaniach i dyskusjach z gronem pedagogicznym Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz zdecydowano, że placówka pozostanie w dotychczasowej siedzibie na Osiedlu Stałym.

W miniony piątek, 26 stycznia prezydent Paweł Silbert wraz ze współpracownikami, spotkał się z nauczycielami, dyrekcją oraz radą pedagogiczną Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz. Tematem spotkania była propozycja przeniesienia Szkoły Muzycznej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Towarowej na Podłężu. Projekt przenosin do ZSO zakładał wydzielenie i gruntowny remont pomieszczeń w Zespole i dostosowanie ich na potrzeby nauczania muzycznego. Przypomnijmy, że projekt uchwały stanowiący o takim zamiarze został wycofany z porządku obrad styczniowej sesji Rady Miejskiej.

Podczas spotkania jeszcze raz omówione zostały zasady funkcjonowania Szkoły Muzycznej pod nowym adresem, a także zadeklarował, że - jeśli pojawiłaby się taka potrzeba - szkole muzycznej udostępnione zostałyby dodatkowe pomieszczenia. Przedstawiony został także zakres planowanych remontów w nowym miejscu. Podczas spotkania umówiono się również, że propozycja zostanie jeszcze raz przeanalizowana przez grono pedagogiczne Szkoły Muzycznej. Ostatecznie rada pedagogiczna placówki wyraziła stanowisko, aby Szkoła Muzyczna pozostała w dotychczasowej siedzibie przy ul. Inwalidów Wojennych 2A, co wpłynęło na ostateczną decyzję Prezydenta Miasta.