Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miejski żłobek i dopłaty we wrześniu

25 stycznia 2018, 16:52

Podczas dzisiejszej sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę inicjującą powstanie żłobka publicznego oraz wsparcia finansowego opieki w żłobkach i klubikach dziecięcych na terenie Jaworzna.

Podczas dzisiejszej sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę inicjującą powstanie żłobka publicznego oraz wsparcia finansowego opieki w żłobkach i klubikach dziecięcych na terenie Jaworzna.

Podczas dzisiejszej sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę inicjującą powstanie żłobka publicznego oraz wsparcia finansowego opieki w żłobkach i klubikach dziecięcych na terenie Jaworzna. To wspólna propozycja środowiska jaworznickich mam i prezydenta Pawła Silberta.

Zgodnie z założeniami nowa placówka powstanie we wrześniu tego roku, w budynku przy ul. 3 Maja 16 i funkcjonować będzie w nim równolegle z przedszkolem. W tym czasie uruchomiony zostanie także system dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych.

- Inicjatywa jaworznickich rodzin jest zbieżna z naszymi działaniami i mocno wpisuje się w program "Jaworzno wspiera rodziny". W 2017 r. złożyliśmy wnioski o dofinansowanie środkami zewnętrznymi kosztów remontu i funkcjonowania publicznego żłobka oraz o dofinansowanie zadania w ramach programu Maluch Plus - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Przypomnijmy, podczas spotkania, które odbyło się 11 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Jaworznie na zaproszenie Zastępcy Prezydenta Miasta Jaworzna Moniki Bryl z udziałem Pani Małgorzaty Kudrej i Pani Anny Fitrzyk, przedstawicieli wnioskodawców, przedyskutowano możliwe rozwiązania, które doprowadzą do sfinalizowania intencji społeczności wyrażonej poprzez zebrane podpisy pod obywatelskim projektem dotyczącym jaworznickiego żłobka.

- Dziękuję za przyjęcia naszego zaproszenia i merytoryczne spotkanie z jaworznickimi mamami. Taka dyskusja była bardzo potrzebna i cieszę się, że mogliśmy w dobrej atmosferze uzgodnić wspólny projekt - mówi Monika Bryl, zastępca prezydenta. - Do końca marca przedłożymy na sesję konkretne uchwały o utworzeniu, statucie i dopłatach. Już teraz zapraszam rodziców do Biblioteki na otwarte spotkanie w przyszły wtorek, na którym omówione zostaną założenia stworzenia żłobka, dopłat oraz dalszych działań w ramach programu "Jaworzno Wspiera Rodziny" - dodaje wiceprezydent Monika Bryl.

Efektem tego spotkania jest projekt uchwały intencyjnej Rady Miejskiej w Jaworznie o utworzeniu takiej placówki, dopłatach do niepublicznych żłobków i klubików dziecięcych. Wówczas przedyskutowano też ważniejsze kwestie związane z uruchomieniem żłobka, które będą przedmiotem szerokiej dyskusji podczas otwartego spotkania adresowanego do środowiska jaworznickich rodziców, zaplanowanego na 30 stycznia 2018 r.

***

Zaproszenie:

We wtorek, 30 stycznia br. o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Rynek Główny 17) odbędzie się otwarte spotkanie w sprawie miejskiego żłobka oraz dopłat do prywatnych żłobków i klubików dziecięcych. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w dyskusji wszystkich zainteresowanych tym tematem rodziców.

Obrazek