Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Szkoła Muzyczna z planami na nową siedzibę

19 stycznia 2018, 14:59

fot. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie

fot. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni zdecydują o tym, czy od września Szkoła Muzyczna będzie funkcjonować pod nowym adresem - w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Towarowej. Jeśli decyzja będzie pozytywna, już wkrótce rozpoczną się prace adaptacyjne, które przystosują pomieszczenia do zajęć.

Jeżeli radni zaakceptują propozycję prezydenta Pawła Silberta, uczniowie Szkoły Muzycznej rozpoczną zajęcia w nowym roku szkolnym w nowej siedzibie. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie zostanie przeniesiona do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących na Podłężu. W budynku mieści się Szkoła Podstawowa, wygaszane Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, zgodnie z Prawem oświatowym projekt przekształcenia szkoły (przeniesienie jest formą przekształcenia) będzie konsultowany z rodzicami. Wówczas będzie też podstawa do wystąpienia do Ministerstwa Kultury o opinię w sprawie.

Od ubiegłorocznej reformy oświaty, dla Szkoły Muzycznej poszukiwana była nowa, funkcjonalna siedziba. Teraz jest szansa na to, że uczniowie i kadra pedagogiczna tej lubianej i cenionej placówki znajdą godne, akceptowalne przez środowisko miejsce i zyskają dobre warunki do kształcenia dzieci i młodzieży w kierunkach muzycznych. Projekt uchwały został zaakceptowany i uzyskał pozytywną opinię oświatowych związków zawodowych, również Komisje Rady Miejskiej (dotychczas cztery) na przedsesyjnych posiedzeniach wyraziły pozytywną opinię dla projektu uchwały. Ponadto został spełniony postulat radnych zasiadających w Komisji Kultury, którzy wnioskowali o poprawę warunków lokalowych dla Szkoły Muzycznej.

ZSO na Podłężu to największy budynek szkolny w mieście. W ciągu najbliższych dwóch lat nastąpi tu z mocy ustawy wygaszenie gimnazjum. Nie przewiduje się również, aby w przyszłości znacznie zwiększyła się liczba oddziałów szkolnych w mieszącej się w Zespole Szkole Podstawowej nr 2. Tym samym obiekt nie dość, że dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą, to jeszcze posiada niewykorzystaną rezerwę lokalową. Do zagospodarowania pozostaje niemal jedna trzecia z pełnego zasobu budynku. Budynek Zespołu zlokalizowany jest w pobliżu głównego na Podłężu przystanku autobusowego, dobrze skomunikowanego z pozostałymi częściami miasta. Nie bez znaczenia jest również fakt funkcjonowania w tym samym budynku szkoły podstawowej, w której część uczniów będzie mogła realizować obowiązek szkolny.

Jeśli propozycja zostanie przyjęta, klasy w ZSO zostaną przystosowane do specyficznych potrzeb kształcenia muzycznego. Modernizacja polegałaby m.in. na wydzieleniu z 8 sal lekcyjnych 23 małych sal do prowadzenia zajęć indywidualnych oraz wytłumienia pomieszczeń. Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na remont z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.