Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Międzynarodowa "Wylęgarnia"

11 stycznia 2018, 13:48

Międzynarodowa Wylęgarnia

Międzynarodowa "Wylęgarnia"

Pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Jaworzna w tym roku odbędzie się I Międzynarodowy Międzyszkolny Przegląd Filmowy "Wylęgarnia". Tegoroczna edycja będzie jedenastą odsłoną konkursu zainicjowanego m.in. przez III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie.

Przegląd adresowany jest do uczniów polskich szkół ponadpodstawowych oraz młodzieży szkolnej z zaprzyjaźnionych krajów europejskich – zainteresowanych produkcja filmową, grafiką, muzyką i fotografią. Jego głównym celem jest krzewienie  kultury filmowej wśród młodzieży szkół polskich i zagranicznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się warsztatem filmowym, fotograficznym i graficznym oraz popularyzacja piosenki i muzyki filmowej.

Młodzież będzie miała okazję zaprezentować swoje projekty w pięciu kategoriach:

  • filmu-fabularnego lub dokumentalnego,
  • scenariusza filmowego,
  • plakatu filmowego,
  • fotoreportażu filmowego,
  •  muzyczna (do wyboru).

Adepci sztuki filmowej oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza grupa młodzież od 13 do 15 roku życia, a druga grupa od 16 do 19 lat. W tym roku w jury konkursu zasiądzie: polski muzyk, kompozytor, założyciel "Budki Suflera" - Romuald Lipko; reżyser, dokumentalista, wykładowca Wydziału RiTV Uniwersytetu Śląskiego - Dagmara Drzazga; filmoznawca, pracownik Pracowni Medialnej Pałacu Młodzieży w Katowicach - Edyta Kaszyca; operator filmowy, fotografik, wykładowca Wydziału RiTV Uniwersytetu Śląskiego - Ryszard Czernow; artysta fotografik, wiceprezes  Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików - Antoni Kreis. W składzie jury znajdą się również jaworznianie związani od wielu edycji z konkursem: muzyk, instrumentalista, instruktor zespołów muzycznych, nauczyciel przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Ogólnoksztalcących – Alina Musiał oraz gitarzysta, instrumentalista, muzyk studyjny, pracownik CK Teatru Sztuk w Jaworznie - Maciej Talaga.

Termin składania prac konkursowych upływa 9 kwietnia br.  Materiały konkursowe można dostarczyć osobiście lub listownie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących - III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie, 43-609 Jaworzno, ul. Towarowa 61 lub z dopiskiem "Wylęgarnia". Wersję cyfrową fotoreportaży należy przesłać na adres:  wylegarnia2018@gmail.com.

Organizatorem przeglądu jest ZSO III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie oraz Centrum Kultury "Teatr Sztuk" w Jaworznie. Partnerami wydarzenia są: Instytucja Filmowa Silesia-Film w Katowicach oraz Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowa informacja dotycząca wydarzenia dostępna jest pod adresem http://www.lo3.jaworzno.edu.pl/?page_id=12486 oraz w załącznikach zamieszczonych poniżej.