Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2018: Kolejne projekty wybrane

13 grudnia 2017, 19:46

Kolejne projekty wybrane

Kolejne projekty wybrane

13 grudnia odbyły się spotkania kolejnych zespołów ds. budżetu obywatelskiego. Tym razem poznaliśmy zwycięskie projekty lokalne z obszarów: "Dąbrowa Narodowa", "Ciężkowice", "Podłeże", "Szczakowa" i "Śródmieście".

W obszarze DĄBROWA NARODOWA oddano łącznie 836 głosów, z czego 780 zostało uznanych za ważne - 56 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów - 596, otrzymał projekt pt.: "Mini ogród doświadczeń przy ul. Długoszyńskiej" - szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł. Zwycięski projekt zgłosili: Dorota Guja, Wiktoria Hendel, Krzysztof Lehnort, Marek Szuler.

Drugie zadanie zgłoszone w obszarze pt.: "Boiska wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej Nr 8 - siłownia zewnętrzna i plac do street workout'u" - szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawców: Anetty Musiał-Paździory, Katarzyny Cichoń, Mariusza Kowalskiego, Nikodema Motyki otrzymało 184 głosy.

W obszarze CIĘŻKOWICE oddano łącznie 1467 głosów, z których 1353 zostało uznanych za ważne - 114 uznano za nieważne. Zwyciężyło zadanie Małgorzaty Kocot, Joanny Siemek-Dzięburskiej, Mirosława Pieczary, Piotra Żabickiego i Anny Hassy "Dostawa, montaż nawierzchni i sprzętu sportowego siłowni plenerowej z elementami placu zabaw na potrzeby zajęć wychowania fizycznego i mieszkańców Ciężkowic przy Szkole Podstawowej Nr 18", oszacowane na 75 000,00 zł, które uzyskało 1164 głosów.

Drugie zadanie "Rodzinny kompleks - plac zabaw z siłownią pod chmurką w Jaworznie Ciężkowicach - rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno-zabawowej oraz rekreacyjno-sportowej poprzez zakup i montaż elementów rekreacyjno-zabawowych, ogrodzenie istniejącej siłowni zewnętrznej oraz położenie nawierzchni bezpiecznej przy LKS Ciężkowianka", wnioskodawców: Janusza Ciołczyka, Wandy Ciołczyk i Danuty Michalskiej uzyskało 189 głosów.

Mieszkańcy obszaru PODŁĘŻE oddali łącznie 1119 głosów, z czego 1038 zostało uznanych za ważne - 81 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów - 397, otrzymał projekt Anny Siedlarz-Zawady, Renaty Gacek i Ewy Szóstak pt.: "Plac sprawnościowo-rekreacyjny dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim Nr 27" - szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł.

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

  • "Leopold - budowa placu zabaw z elementami siłowni przy ul. Grunwaldzkiej 221"-szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawca: Jolanta Bożek - 269 głosów,
  • "Centrum formy i kondycji w dzielnicy Podłęże - budowa siłowni plenerowej wraz z zabudową stołu do tenisa stołowego przy Al. Piłsudskiego (w sąsiedztwie bloków 58,62,64,70)"-szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawca: Antoni Pietrewicz-178 głosów,
  • "Rozszerzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę strefy wypoczynku za targowiskiem "Manhatan" w dzielnicy Podłęże" - szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawcy: Stanisława Oczkowska, Jadwiga Grzybek - 176 głosów,
  • "Zajęcia gimnastyczne o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym dla mieszkańców Podłęża prowadzone przez fizjoterapeutę w Hali MCKiS oraz na świeżym powietrzu" - szacunkowe koszty zadania 68 000,00 zł, wnioskodawca: Tomasz Piątek - 18 głosów.

W obszarze SZCZAKOWA oddano łącznie 942 głosy, z czego 830 głosów uznano za ważne-112 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów - 342, otrzymał projekt Oskara Orawskiego, Krystyny Wanat, Julii Orawskiej, Agnieszki Orawskiej i Patrycji Wanat pt.: "Centrum aktywności rodzinnej w okolicach przedszkola i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczakowej" - szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł.

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

  • "Budowa ogólnodostępnej wiaty grillowej na terenie OWR Sosina"-szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawcy: Stanisław Zdebski, Bogusław Lech, Janusz Bożek-252 głosy,
  • "Odpoczynek przy basenie. Budowa alejek parkowych z elementami małej architektury oraz urządzeniami rekreacyjnymi w rejonie ul. Kolejarzy"-szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawcy: Anna Tarabuła, Nikodem Motyka, Stanisław Mikosz-236 głosów.

Mieszkańcy obszaru ŚRÓDMIEŚCIE oddali łącznie 629 głosów, z których 548 było ważnych, a 81 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów - 291, otrzymał projekt Macieja Stanka i Dawida Domagalskiego pt.: "Strefa aktywności ruchowej - siłownia zewnętrzna przy ul. Szymanowskiego" o szacunkowych kosztach zadania 75 000,00 zł

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:
"Festiwal sportów miejskich na Plantach" - szacunkowe koszty zadania 15 000,00 zł, wnioskodawcy: Paweł Nowak, Nikodem Motyka - 214 głosów,
"Aleja gwiazd sportu na ul. Mickiewicza" - szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł, wnioskodawcy: Konrad Fudała, Tadeusz Fudała - 43 głosy.

Terminy kolejnych spotkań:

Piątek, 15 grudnia 2017 r.
Obszar Jeleń - godz. 13.00, sala 02

Poniedziałek, 18 grudnia 2017 r.
Obszar Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni - godz. 14.00, sala 045 B