Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jaworznicki PUP liderem aktywizacji osób młodych

12 grudnia 2017, 14:45

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie otrzymał tytuł Lidera aktywizacji osób młodych 2017.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie otrzymał tytuł "Lidera aktywizacji osób młodych 2017".

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie otrzymał tytuł "Lidera aktywizacji osób młodych 2017", przyznawany przez Fundację Inicjatyw Społecznych POLPROM i znalazł się w gronie dziesięciu urzędów pracy z całej Polski.

Konkurs obejmował ocenę najlepszych praktyk publicznych instytucji rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych. Zakres tematyczny zgłaszanych praktyk dotyczył różnych aspektów działalności instytucji rynku pracy, tj.: sposobów docierania z informacją o ofercie do osób młodych, współpracy z innymi podmiotami na rzecz skutecznej aktywizacji osób młodych, prowadzenie działań promocyjnych zmieniających postrzeganie instytucji rynku pracy przez osoby młode, realizację projektów wzbogacających ofertę kierowaną do osób młodych oraz inne działania ukierunkowane na wzrost skuteczności wspierania osób młodych na rynku pracy.
Jaworznicki Urząd został doceniony przez kapitułę konkursu "Lidera aktywizacji osób młodych 2017" za trzy praktyki: organizację konkursu "Moje CV", warsztaty z kreowania wizerunku zawodowego oraz działania upowszechniające dostępność refundacji kosztów zatrudnienia osób młodych.

Gala wręczenia nagród odbyła się 7 grudnia w Warszawie podczas ogólnopolskiej konferencji "Aktywizacja osób młodych oddalonych od rynku pracy - dobre praktyki i rekomendacje". Statuetkę "Lider aktywizacji osób młodych 2017" odebrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Grażyna Bąba.