Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie

8 grudnia 2017, 14:40

fot. www.konferencjazzl.um.zabrze.pl

fot. www.konferencjazzl.um.zabrze.pl

Podczas tegorocznej VII Międzynarodowej Konferencji "Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi", której organizatorem było Miasto Zabrze oraz Politechnika Śląska, zostały wręczone - na podstawie badania pracodawców samorządowych - wyróżnienia za wdrożone przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W gronie "najlepszych w HR" znalazł się Urząd Miejski w Jaworznie.

Prelegentami i gośćmi Konferencji byli m.in.: dr Ewa Weber - Sekretarz Miasta Zabrze, Elin Gustafsson - Komisarz Miejski ds. Młodzieży, Edukacji i Praw Człowieka oraz Przewodnicząca Komitetu Pracodawców Miejskich w Mieście Lund, Nadejda Kirova - Partner merytoryczny Kozminski Execucve Business School - Akademii Leona Koźmińskiego, dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. w Pol. Śl. - Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, przedstawiciele urzędów miejskich oraz przedstawiciele sektora prywatnego zajmujący się branżowo strategiami zarządzania zasobami ludzkimi.