Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Druga edycja programu "Mieszkanie za remont"

5 grudnia 2017, 10:42

Druga edycja programu Mieszkanie za remont

Druga edycja programu "Mieszkanie za remont"

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych rozpoczyna nabór wniosków w drugiej edycji programu "Mieszkanie za remont". Na stronie internetowej i w siedzibie jednostki zostały opublikowane listy dostępnych mieszkań. Wnioski można składać od 4 grudnia br. do 12 stycznia 2018 roku.

Program "Mieszkanie za remont" umożliwia mieszkańcom Jaworzna szukającym własnego "M" wynajęcie mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu lub modernizacji na własny koszt. - Poprzednia edycja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, jaworznianie złożyli ponad 200 wniosków na 50 dostępnych mieszkań. To pokazuje, że taki program jest potrzebny w naszym mieście – mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Tomasz Jewuła.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych rozpoczyna nabór wniosków od osób zainteresowanych najmem mieszkania w ramach drugiej edycji programu. Nabór wniosków trwa do 12 stycznia 2018 roku. Zainteresowane osoby mogą wybrać spośród 53 mieszkań.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, wyłącznie wnioski kompletne będą rozpatrywane.

Procedura wynajmu mieszkań w ramach programu "Mieszkanie za remont".

Poniżej przedstawiamy krok po kroku procedurę przydziału mieszkań gminnych w ramach programu "Mieszkanie za remont":

  • Na stronie internetowej MZNK w Jaworznie oraz w siedzibie jednostki przy ulicy Północnej 9b została udostępniona lista mieszkań do wynajęcia w ramach programu. Lista oprócz podstawowych danych na temat mieszkań zawiera także informację na temat zakresu przewidywanego remontu. Mieszkania są udostępniane do oglądania zgodnie z opublikowanym harmonogramem,
  • Osoby zainteresowane przydziałem mieszkania w ramach programu składają wniosek do MZNK wraz z potrzebnymi załącznikami. Wnioski należy składać osobiście lub listownie w Sekretariacie MZNK lub w Dziale Przydziałów Mieszkań (adres poniżej). We wniosku można wskazać maksymalnie trzy mieszkania wybrane z listy,
  • Kompletne i zweryfikowane przez MZNK wnioski będą rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Prezydenta Miasta. Decyzja Komisji przekazywana jest wnioskodawcom na piśmie, a lista osób, którym zostało przyznane mieszkanie w ramach programu, wywieszona w siedzibie MZNK. Dany lokal do remontu otrzymuje wnioskodawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, o udostępnieniu lokalu do remontu, decydować będzie data złożenia wniosku,
  • MZNK zawiera z wnioskodawcą umowę o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu. W umowie zapisany będzie między innymi termin wykonania remontu, zakres prac i zasady ich wykonania. Osoby, które przystąpią do programu powinny wykonać remont w ciągu 4 miesięcy. W tym czasie są zobowiązane do uiszczania opłat za media,
  • Po zakończeniu remontu i odbiorze prac przez pracownika MZNK, wnioskodawca może podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Gdzie zgłaszać się po informacje

Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.

Poniżej zamieszczamy regulamin programu, wnioski i formularze do wypełnienia oraz kompletną listę mieszkań. Lista zawiera zakres prac do wykonania oraz szacunkowy koszt robót dla każdego mieszkania.