Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sprostowanie nieprawdziwych informacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”

1 grudnia 2017, 12:33

W ostatnich dniach do mieszkańców budynków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” zostało skierowane pismo zarządu spółdzielni dotyczące możliwego wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami, według relacji lokatorów, pismo zostało rozwieszone również w klatkach schodowych. Pismo zawiera szereg nieprawdziwych informacji, które mogą wprowadzać mieszkańców w błąd.

W piśmie zarządu SM Górnik możemy przeczytać między innymi, że w związku ze zmianą operatora gminnego systemu gospodarki odpadami nie są odbierane odpady biodegradowalne, nie są sprzątane stanowiska kontenerowe oraz że operator nie odbiera odpadów w weekendy. Konkluzją informacji SM Górnik do mieszkańców jest stwierdzenie, że może się to przyczynić do wzrostu kosztów - jest to również nieprawdziwa informacja.

Prostujemy nieprawdziwe informacje:

  • nieprawdą jest, że operator nie odbiera odpadów biodegradowalnych, ponieważ nadal jest zobowiązany je odbierać zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej;
  • nieprawdą jest, że w razie przepełnienia kontenerów operator nie odbiera odpadów inie należy tego wiązać z istniejącym „od zawsze” obowiązkiem zarządcy w zakresie utrzymania czystości na stanowisku;
  • nieprawdą jest, że uległ zmianie system odbioru odpadów w weekendy, ponieważ nigdy nie były one odbierane w tym okresie;
  • nieprawdą jest, że operator opróżnia stanowiska kontenerowe tylko częściowo, sytuacje tego typu miały charakter jednostkowy na początku przejęcia obowiązków przez nowego operatora i jako niezgodne z umową i zasadami świadczenia usług, po stanowczej interwencji Dyrektora MZNK, zostały wyeliminowane.


Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Tomasz Jewuła wezwał zarząd SM Górnik do sprostowania nieprawdziwych informacji.

Obrazek