Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2018: Wyniki głosowania w grudniu br.

27 listopada 2017, 09:28

Wyniki głosowania w grudniu br.

Wyniki głosowania w grudniu br.

Dobiega końca weryfikacja głosów oddanych przez mieszkańców na projekty lokalne i ogólnomiejskie złożone w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Początkiem grudnia pracę rozpoczną zespoły ds. Budżetu Obywatelskiego, do zadań których należy ustalenie wyników głosowania i przedstawienie ich Prezydentowi Miasta, wraz z wykazem zadań rekomendowanych do realizacji.

W pierwszej kolejności odbędzie się spotkanie, na którym podsumowany zostanie budżet ogólnomiejski. Następnie zespoły rozpoczną sumowanie poprawnie oddanych głosów i ustalą wyniki głosowania w budżecie lokalnym.

Terminy pierwszych spotkań zostaną opublikowane jeszcze w tym tygodniu. Dzięki temu zwycięskie projekty poznamy w grudniu br.