Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2017: Zapraszamy na prelekcję i warsztaty

20 listopada 2017, 11:00

Zapraszamy na prelekcję i warsztaty

Zapraszamy na prelekcję i warsztaty

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Jaworzna do udziału w prelekcji "Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń narządu ruchu oraz zdrowego stylu życia" organizowanej przez Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania ogólnomiejskiego wyłonionego w IV edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Prelekcja i warsztaty odbędą się we wtorek, 21 listopada 2017 r., w godz. 10:00 - 14:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 2.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców Jaworzna, do osób czynnych zawodowo, wykonujących pracę w obciążeniu statycznym - w szczególności pracę stojącą lub siedzącą.

Dzięki prelekcji uczestnicy nabędą wiedzę o:

  • zagrożeniach chorobowych mających związek z wykonywaną przez nich pracą o obciążeniu statycznym,
  • prostych, możliwych do stosowania podczas przerw w pracy, ćwiczeniach poprawiających jakość i komfort pracy,
  • prostych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach niwelujących lub łagodzących dolegliwości kostno-mięśniowe związane ze statyczną pracą,
  • rodzajach aktywności fizycznej wskazywanych dla wybranej grupy zawodowej.