Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Odtworzenie nawierzchi w Jeleniu

16 listopada 2017, 10:37

fot. MPWiK Jaworzno

fot. MPWiK Jaworzno

Na ulicy Zwycięstwa zakończono prace związane z ułożeniem instalacji kanalizacyjnych. Po poprzecznych przekopach, które w październiku były jeszcze widoczne, a związane z  budową sięgaczy, nie ma już śladu. Za to widać nową warstwę asfaltu.

W ciągu dwóch dni - 15 i 16 listopada zostanie zaasfaltowany półkilometrowy odcinek ulicy Zwycięstwa - od Kościoła do skrzyżowania z ulicą Dolną. A potem, jeśli pogoda pozwoli, dalsze odcinki tej ulicy, m.in. te prowadzące w kierunku Rynku.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, przy projektach kanalizacyjnych odtworzenia nawierzchni dotyczą i są prowadzone po linii wykopów. Plan jest aby roboty drogowe zakończone zostały jeszcze w tym roku. a tam gdzie jest to możliwe zabezpieczenie ich na okres zimowy i zakończenie zadań wiosną 2018r, przy znacznie lepszych warunkach pogodowych. Sam fakt podłączenia się do kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców Łęgu, możliwy będzie również wiosną 2018roku.

Powyższe prace prowadzone są w ramach inwestycji kanalizacyjnej pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V". Projekt dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.