Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wzrost zachorowań na żółtaczkę pokarmową

2 listopada 2017, 10:49

Wzrost zachorowań na żółtaczkę pokarmową

Wzrost zachorowań na żółtaczkę pokarmową

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie  informuje o obserwowanym w całym kraju i w województwie śląskim wzroście liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A. Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków.

Na terenie Polski w okresie od 1 stycznia do 15 września 2017 r. odnotowano 1426 przypadków WZW A. Podczas, gdy w analogicznym okresie roku 2016 zarejestrowanych było 26 zachorowań na WZW A. Na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia do 15 września 2017 r. zarejestrowano 92 przypadki zachorowań.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV).

Do zakażenia może dojść poprzez:

    • spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody (podstawowa droga),
    • kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),
    • kontakty seksualne.

Dostępna jest skuteczna szczepionka, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:

    • osobom wyjeżdżającym do krajów  o wysokiej i  pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A,
    • osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi,
    • dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

Zachęcamy do pobrania ulotki Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie w formie elektronicznej.