Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wnioski o deputat: miasto nie może poświadczyć podpisu

31 października 2017, 09:03

Wnioski o wypłatę rekompensaty za węgiel

Wnioski o wypłatę rekompensaty za węgiel

Wnioski o wypłatę rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych można składać do 18 listopada. Osoby, które chcą potwierdzić dane zawarte we wniosku lub potwierdzić pełnomocnictwo muszą postarać się o notarialne poświadczenie.

Z uwagi na fakt, że w Jaworznie funkcjonują kancelarie notarialne, w Urzędzie Miejskim nie można uzyskać poświadczenia takiego podpisu. W tej sytuacji osoby, które chcą uzyskać poświadczenie podpisu, muszą udać się do notariusza.

Potwierdzenia udzielić mogą organy samorządu terytorialnego i banki, o ile na terenie danej miejscowości nie działa żadna kancelaria notarialna. Jeśli notariusz ma jednak w danym mieście swą kancelarię - urząd nie może świadczyć już takich usług.

To notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu oraz pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

 

 

Obrazek