Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Renata i Jacek Myślińscy zasłużeni dla Miasta Jaworzna

26 października 2017, 11:31

Renata i Jacek Myślińscy zasłużeni dla Miasta Jaworzna

Renata i Jacek Myślińscy zasłużeni dla Miasta Jaworzna

Renata i Jacek Myślińscy to kolejni jaworznianie wyróżnieni dyplomem honorowym  "Za zasługi dla miasta Jaworzna". Małżeństwo od 20 lat pełni rolę rodziny zastępczej. Przez te wszystkie lata zapewnili dom i ciepło ponad 60 dzieciom. Podczas Sesji Rady Miejskiej, 26 października br. gratulacje małżeństwu złożyli m.in. Zastępcy Prezydenta Miasta: Monika Bryl i Tadeusz Kaczmarek oraz Radni Rady Miejskiej.

Rodzicielstwo zastępcze to wyzwanie i odpowiedzialność za drugiego człowieka. To również szansa na szczęśliwe dzieciństwo i normalne życie. Na przestrzeni 20 lat Państwo Myślińscy zapewnili opiekę ponad 60 dzieciom. Zdecydowana większość z nich znalazła nowy szczęśliwy dom w postaci rodzin adopcyjnych, część powróciła do rodziców, a kilkoro zostało umieszczonych w pieczy zastępczej. Rodzina opiekowała się również dziećmi, które w ich domu osiągnęły pełnoletność.

Obrazek