Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wypełnij ankietę dot. zachowań komunikacyjnych

26 października 2017, 09:23

Wypełnij ankietę dot. zachowań komunikacyjnych

Wypełnij ankietę dot. zachowań komunikacyjnych

Od miesiąca trwają już badania ankietowe na potrzeby opracowywanego Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Wywiady zaplanowane zostały w ponad 16 tys. gospodarstwach domowych. Dodatkowo, badania realizowane są również na licznych przystankach autobusowych i stacjach kolejowych, parkingach oraz przy centrach handlowych, również w Jaworznie.

Autobusem, samochodem, tramwajem, pociągiem, rowerem, a może pieszo? Skąd, dokąd i jak długo? Weź udział w badaniu i miej wpływ na komfort podróży w metropolii i regionie. Badania prowadzone są od września do listopada 2017 roku. Dzisiaj (26 października) w Jaworznie ankieterów można spotkać w okolicy trzech przystanków - "Jaworzno Elektrownia", "Łubowiec" i "Leopold".

JAKI JEST CEL REALIZOWANEGO BADANIA?
Chcemy dowiedzieć się, jak mieszkańcy Subregionu przemieszczają się, do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu. Zależy nam na tym, żeby poznać codzienne zachowania komunikacyjne pasażerów transportu publicznego, użytkowników samochodów osobowych, rowerzystów, pieszych. Zebrane informacje zostaną wykorzystane m.in. do dostosowania rozkładów jazdy do potrzeb podróżnych, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras linii komunikacji miejskiej.

JAK PRZEBIEGA BADANIE?
Od września do listopada 2017 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych, na dworcach i przystankach ankieterzy będą pytali o to, jak na co dzień przemieszczacie się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu. Jeden wywiad będzie trwał nie dłużej, niż 10 minut. Chcemy poznać jak podróżują dorośli, młodzież oraz dzieci. W imieniu najmłodszych poprosimy o wypowiedź ich rodziców lub opiekunów.

O CO PYTAJĄ ANKIETERZY?
Ankieterzy wypełnią z Państwem "dzienniczek podróży" i zapytają o wszystkie miejsca odwiedzone w dniu poprzedzającym wywiad: od momentu wyjścia z domu, poprzez miejsce pracy, szkołę, wizytę w sklepie, kinie, czy u znajomych, aż po powrót do domu. Szczególnie ważne będzie określenie lokalizacji odwiedzanych miejsc oraz czasu trwania podróży. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Liczymy, że ankieterzy spotkają się z Państwa zrozumieniem i zaangażowaniem w ten ważny dla Regionu projekt.

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE DLA ROZWOJU NASZEJ METROPOLII I CAŁEGO REGIONU! DLATEGO ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH ONLINE.

Ankietę można uzupełnić na www.studiumtransportowe.pl

Zebrane wyniki zostaną wykorzystane do zbudowania modelu ruchu, który posłuży do usprawnienia działania systemu komunikacji zbiorowej, zminimalizowania negatywnego wpływu systemu transportowego na środowisko, tworzenia nowych połączeń komunikacyjnych i punktów obsługi pasażerów, efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, planowania przebiegu nowych dróg samochodowych, kolejowych i rowerowych oraz rozbudowy stref mieszkaniowych i gospodarczych.

Więcej informacji na www.studiumtransportowe.pl

***

Na potrzeby realizacji powyższych prac zaangażowano ponad 100 ankieterów, którzy przeprowadzili już ponad kilka tysięcy wywiadów w gospodarstwach domowych, a także przebadali kilkaset miejsc wyznaczonych na przystankach, stacjach, dworcach, parkingach czy w centrach handlowych. Również nasza ankieta on-line została już wypełniona przez ponad pół tysiąca internautów.

Wszystkim uczestnikom badań dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety, a pozostałych mieszkańców zachęcamy do wsparcia naszych prac i przystąpienia do wywiadów. Każdy Wasz głos ma ogromne znaczenie w zweryfikowaniu zachowań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie transportu w naszym regionie!

Szczegółowe informacje o terminach i miejscach badań dostępne są w zakładce Twoja gmina.