Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Spotkanie informacyjne w sprawie współpracy z Electric Taxi

18 października 2017, 16:00

Spotkanie informacyjne w sprawie współpracy z Electric Taxi

Spotkanie informacyjne w sprawie współpracy z Electric Taxi

W środę, 18 października br., w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie Firma Electric Taxi wraz z Urzędem Miejskim zorganizowała spotkanie informacyjne dla kierowców, przedsiębiorców i mieszkańców Jaworzna w sprawie stworzenie warunków do rozwoju floty elektrycznych taksówek w Jaworznie pod szyldem Electric Taxi. Jest to jedno z pierwszych przedsięwzięć w ramach Programu E-Mobility.

Porozumienie zakłada, że kolejne miasta, które dołączą do zawiązanej przez Jaworzno wraz z ośrodkami naukowymi Inteligentnej Śląskiej Strefy E-Mobile, będą współdziałać przy zadaniu utworzenia EOSTRADY czyli "elektrycznego" szlaku Wrocław - Kraków. W myśl tego przedsięwzięcia powstanie spójna sieć ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Na bazie tych doświadczeń, których ważnym partnerem będzie Jaworzno przewidywane są kolejne projekty badawcze i rozwojowe, których celem będzie rozwinięcie pierwszego w regionie inteligentnego miasta (smart-city), co z kolei zapoczątkuje dalsze procesy rozwojowe dla Jaworzna.

Jaworzno w Polskim Programie E-Mobility

Najważniejszym celem Programu E-Mobility jest uruchamianie projektów partnerskich wspierających rozwój szeroko rozumianej elektromobilności w powiązaniu z aspektami technicznymi i organizacyjnymi funkcjonowania w lokalnych systemach energetycznych. Kolejne miasta, które dołączą do zawiązanej przez Jaworzno wraz z ośrodkami naukowymi Inteligentnej Śląskiej Strefy E-Mobile, będą współdziałać przy zadaniu utworzenia EOSTRADY czyli "elektrycznego" szlaku Wrocław - Kraków. W myśl tego przedsięwzięcia powstanie spójna sieć ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Inteligentna Strefa E-Mobile stanowić będzie istotną część Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji, realizowanego jako program badawczo-rozwojowy  monitorowany przez Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk KEZO oraz związane z Centrum jednostki badawcze. Patronat nad inicjatywami PPEM objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, zapewniając merytoryczne wsparcie instytutów PAN dysponujących odpowiednim potencjałem w tym zakresie.

Promowany będzie rozwój flot pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania oraz technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, nisko emisyjnych lub lokalnych. Wszystkie działania rozpoczną aktywizację konwersji miejskich spalinowych aut na elektryczne poprzez promocję użytkowania pojazdów elektrycznych np. przez miejskie służby. Takie zastosowanie mogą mieć taksówki, dostawcy czy też miejskie służby komunalne. To otwiera drogę do powszechnego zastosowania pojazdów elektrycznych w transporcie indywidualnym jak i w komunikacji publicznej (na jaworznickich drogach już w tym roku pojawią się 22 nowe autobusy elektryczne).

ObrazekObrazekObrazekObrazek