Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Os. Stałe po I etapie rewitalizacji

9 października 2017, 08:16

fot. MZDiM Jaworzno

fot. MZDiM Jaworzno

Miejski Zarząd Dróg i Mostów zakończył w ostatnim czasie prace związane z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja Osiedla Stałego etap I - budowa parkingów przy ul. Radosnej i ul. Łukasiewicza wraz z remontem ul. Radosnej i odcinków ulic: Wyczółkowskiego, Partyzantów,Sawickiej, Curie-Skłodowskiej (od strony parku)".

W ramach tego zadania wyremontowane zostały drogi i chodniki wymienionych odcinków ulic, a także wykonane zostały dwa parkingi - przy ul. Łukasiewicza (za blokiem nr 9 a i b), a także przy Przedszkolu Miejskim nr 14.

Należy zwrócić uwagę, że zmieniona została organizacja ruchu w całym kwartale ulic: Kolbego, Łukasiewicza, Al. Tysiąclecia i łącznikiem z DK 79. Skrzyżowania są równorzędne, ana drogach jednokierunkowych dopuszczony został ruch w przeciwnym kierunku dla rowerzystów.

ObrazekObrazekObrazekObrazek