Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Mieszkania "na wynajem" w osiedlu SFERA

29 września 2017, 13:42

fot. JTBS Sp. z o.o.

fot. JTBS Sp. z o.o.

Od 3 października do 10 listopada 2017 r. Jaworznickie TBS Sp. z o. o. będzie przyjmowało wnioski osób zainteresowanych wynajmem mieszkań w Osiedlu SFERA.

Uwaga! O kolejności wyboru mieszkań na wynajem przez osoby, których wnioski zostaną zatwierdzone przez Komisję Mieszkaniową, zadecyduje publiczne losowanie zaplanowane w II połowie listopada 2017 r. Oznacza to, że bez względu na to czy wniosek zostanie złożony w pierwszym czy ostatnim dniu, wszyscy maja równe szanse a o kolejności zadecyduje losowanie.

W sytuacji, gdy wnioskodawca lub zamieszkujący z nim członek rodziny jest osoba niepełnosprawną, z orzeczona dysfunkcją narządu ruchu i z tego tytułu porusza się na wózku inwalidzkim Komisja Mieszkaniowa w drodze decyzji może uprawnić wnioskodawcę do wyboru mieszkania w pierwszej kolejności, bez udziału w losowaniu.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem dla II etapu Osiedla SFERA. (do pobrania TUTAJ)

Wniosek – plik pdf

Wniosek – wersja edytowalna.

Z uwagi na fakt, że w II etapie Osiedla SFERA realizowane są budynki typu A i B – rzuty mieszkań z I etapu Osiedla SFERA są aktualne.

Uwaga! Przyjmowanie wniosków na mieszkania na wynajem rozpoczyna się 3 października o godz. 7.00 a kończy 10 listopada o godz. 15.00.

W II etapie dostępnych będzie 90 mieszkań na wynajem. Zasady kwalifikacji wniosków i przydziału mieszkań określa regulamin przyjęty uchwała komisji Mieszkaniowej w dniu 5 września 2017 r. Zgodnie z nim osoby ubiegające się o lokal musza spełnić 3 ustawowo określone warunki:

  1. brak prawa do lokalu na terenie miasta Jaworzna (własność, współwłasność, najem lokalu w JTBS),
  2. nieprzekraczanie ustawowych limitów dochodowych,
  3. zobowiązanie się do wpłacenia partycypacji na poziomie 760 zł/m2 oraz kaucji zabezpieczającej będącej dwunastokrotnością miesięcznego czynszu (stawka czynszu 10,60 zł/m2). Partycypacja oraz kaucja podlegają waloryzacji i zwrotowi po zakończeniu stosunku najmu.