Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miejski System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego

29 września 2017, 10:53

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Miejski System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego dla szkół podstawowych w Jaworznie powstał w odpowiedzi na wniosek zastępcy prezydenta Tadeusza Kaczmarka, który już jesienią 2016 roku analizował nadchodzące zmiany w systemie edukacji, również wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół podstawowych. W rezultacie opracowano model miejskiego zintegrowanego systemu doradztwa zawodowego opierającego się na potencjale i zasobach naszego miasta w tym obszarze.

1 września 2017 roku w szkołach podstawowych pojawili się doradcy zawodowi. Stanowią oni pierwszy filar zintegrowanego poradnictwa zawodowego oraz pierwsze ogniwo przepływu informacji pomiędzy rynkiem edukacyjnym a rynkiem pracy. Prezentowany system stanowi ofertę działań jaką można wykorzystać do realizacji celów założonych w planie pracy doradcy zawodowego oraz wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Opracowany dokument umożliwia zorganizowanie kompleksowego wsparcia ucznia w wyborze dalszej ścieżki kariery, które opiera się na kompatybilnych działaniach kilku instytucji na terenie naszego miasta. Instytucji te zajmują się również doradztwem edukacyjno - zawodowym w różnych obszarach, ale których działania składają się na spójną, zintegrowana całość.
Zachęcamy Dyrektorów oraz doradców zawodowych szkół podstawowych do zapoznania się z ofertą miejskiego systemu doradztwa edukacyjno - zawodowego i skorzystania z niej.

W powstanie programu zaangażowały się:

  • Elżbieta Orzechowska-Filipczyk, doradca zawodowy Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, Przewodnicząca Rady Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego
  • Anna Skrzydłowska - doradca zawodowy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworznie
  • Katarzyna Wilgos - doradca zawodowy I Liceum Ogólnokształcącego im  T. Kościuszki w Jaworznie
  • Magdalena Wrona - doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie