Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

19 września 2017, 12:42

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 września 2017 r.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 września 2017 r.

W czwartek, 28 września br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 27 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony  Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Jaworznie za 2016 rok.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaworznie w Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. generała Józefa Bema w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. generała Józefa Bema w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2018 rok.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Solskiego 6 w Jaworznie.
 25. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 26. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 27. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.