Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nie ma zgody na zatruwanie środowiska

14 września 2017, 15:34

Jako jeden z niewielu samorządów, Jaworzno bardzo poważnie podeszło do tematu składowania i przetwarzania odpadów na swoim terenie. W związku z publikacjami ogólnopolskiej stacji telewizyjnej dotyczącymi prywatnych firm branży odpadowej, prezydent Jaworzna podjął stanowcze działania mające na celu sprawdzenie wszystkich okoliczności prowadzenia takiej działalności na terenie miasta.

Po serii publikacji stacji TVN, światło dzienne ujrzał proceder najprawdopodobniej nielegalnej utylizacji odpadów w województwie małopolskim i śląskim. Okazuje się, że zgodne z prawem pozwolenia wydawane były przez władze miast jak i województwa. Spółka Clif założyła siedzibę w Jaworznie, na prywatnej, kupionej przez siebie działce po byłych zakładach chemicznych Azot. Pozwoleń na składanie i przetwarzanie nie można było firmie odmówić. Tak skonstruowane jest prawo, o którego zmianę apelują samorządowcy, aby móc skutecznie blokować szkodliwą dla środowiska działalność.

- Prezydent polecił wszystkim służbom, aby wzmocniły kontrole – mówi zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. Po ujawnieniu nowych okoliczności przez media, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, prezydent zobowiązał mnie do przeprowadzenia analiz i jeśli będą powody to podejmiemy wszelkie dozwolone prawem działania zmierzające do wstrzymania już wydanych pozwoleń i niewyrażenia zgody na kolejne, rozszerzające dotychczasową działalność – dodaje. Dwa zezwolenia dla firmy Clif wydane były zgodnie z prawem i ubolewam nad tym, że ustawodawca nie daje nam narzędzi do odmowy na innej podstawie niż kwestie proceduralne. Zakład jest kontrolowany, co więcej firma nie prowadzi żadnych prac na zlecenie Gminy, nie zakopuje tu odpadów – uspokaja wiceprezydent Kaczmarek.

Już w sierpniu – po pierwszych emisjach programów TVN o działalności spółek odpadowych, pracownicy Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie zwrócili się do instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz kontrolnych, o informacje na temat spółki. Wystąpili do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie o udzielenie informacji dotyczących kontroli spółki i podejmowanych decyzji. O informacje w tej sprawie zwrócono się również do: Prokuratury Okręgowej w Krakowie, komisariatów policji w Niepołomicach i w Skawinie. Swoje działania podejmuje również jaworznicka Straż Miejska.