Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

"Solidarność" świętuje 37. rocznicę powstania

10 września 2017, 16:21

Jak co roku, w drugą niedzielę września, Jaworzno świętuje rocznicę powstania "Solidarności" i podpisania porozumień sierpniowych. Tradycyjna Msza Święta w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny rozpoczęła jaworznickie obchody 37. rocznicy powstania Związku. Organizatorem wydarzenia jest Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ "Solidarność” Miasta Jaworzna.

Dzisiejsze uroczystości 37. rocznicy powstania "Solidarności" rozpoczęły się od dźwięków orkiestry górniczej i wprowadzenia do Kolegiaty pocztów sztandarowych organizacji związkowych, miasta Jaworzna oraz placówek oświatowych. Coroczna Msza Święta odprawiana jest w intencji Ojczyzny, jest także wyrazem dziękczynienia za lata działalności Solidarności. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Prezydent Miasta Paweł Silbert wraz z zastępcami Moniką Bryl i Tadeuszem Kaczmarkiem oraz radni Rady Miejskiej. W jaworznickich uroczystościach wziął udział Poseł Dariusz Starzycki oraz władze Związku Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i jego zastępca Bogdan Biś, Waldemar Sopata - Przewodniczący Sekcji Terenowej NSZZ "Solidarność" Miasta Jaworzna oraz Zarząd Sekcji, przedstawiciele zakładowych związków zawodowych "Solidarność" z jaworznickich przedsiębiorstw oraz mieszkańcy Jaworzna.

Tradycyjnie w kaplicy Solidarności mieszczącej się w Kolegiacie złożono kwiaty i oddano cześć Świętemu Janowi Pawłowi II, Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu i błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce. Na ołtarzu wystawione zostały relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które w 2015 roku uroczyście wprowadzono do jaworznickiej świątyni.


 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek