Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Prawo wodne nie wpłynie na cenę wody w Jaworznie

21 lipca 2017, 13:02

Parlament przyjął nowelizację ustawy Prawo Wodne. Nowe przepisy nie będą skutkowały podwyższeniem opłat za wodę i ścieki dla jaworznickich rodzin. Z tytułu uchwalenia nowego Prawa Wodnego mieszkańcy Jaworzna nie muszą obawiać się wzrostu kosztów za pobór wody.

- Jeśli ustawa Prawo Wodne zostanie wprowadzona w obecnej formie, to z tego powodu, jako jaworznickie wodociągi nie przewidujemy zmian w cenie wody pitnej – informuje Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie.

Nowe Prawo wodne wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Nowe prawo pozwoli wypełnić warunki wstępne unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Ma przyczynić się m.in. do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce. Oprócz regulacji, nowe przepisy powołują nową instytucję zarządzającą wodami w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Będzie ono odpowiadać za ochronę przeciwpowodziową i przed suszą, a także za inwestycje.