Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nowy rok akademicki JUTW

4 września 2017, 16:45

Nowy rok akademicki JUTW

Nowy rok akademicki JUTW

W poniedziałek, 4 września br., w Sali Obrad Urzędu Miejskiego uroczyście zainaugurowano kolejny rok działalności Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu wziął udział zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek, który złożył gratulacje z okazji rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, życząc słuchaczom wielu sukcesów i zaangażowania w podejmowaniu nowych wyzwań.

Celem Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej członków JUTW, a także budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi starszych. JUTW oferuje uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności. Oferta skierowana jest dla wszystkich chętnych młodych duchem, w wieku 50+.

Pomysł, na taką formę aktywizacji osób starszych w naszym mieście, zrodził się w 2008 roku. To właśnie wtedy rozpoczął się projekt, którego działalność z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i przychylnością seniorów.

Więcej informacji o JUTW można znaleźć na www.jaworznickiutw.pl

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek