Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Piosenka Patriotyczna zabrzmi w Jeleniu

31 sierpnia 2017, 15:30

Rynek w Jeleniu

Rynek w Jeleniu

Już 1 września o godz. 17.00 zapraszamy na Koncert Piosenki Patriotycznej pt. "Bohaterom Jelenia". Impreza odbędzie się na Rynku w Jeleniu, w okolicach którego w niedługim czasie rozpoczną się prace umożliwiające kompleksową modernizację ścisłego centrum Jelenia. Po zakończeniu tych prac, w 2018 r. planowane jest otwarcie nowej miejskiej przestrzeni.

Koncert, który odbędzie się w najbliższy piątek, poświęcony jest poległym mieszkańcom Jelenia, ofiarom II Wojny Światowej. W programie przewidziano prezentację słowno-muzyczną w wykonaniu młodzieży szkolnej oraz występ zespołu śpiewaczego "Jelenianki".

Modernizacja przestrzeni w Jeleniu trwa

W miniony poniedziałek, 28 sierpnia br. otwarto oferty wykonawców złożone w przetargu nieograniczonym na drugi etap przebudowy Rynku w Jeleniu. W ramach zaplanowanej inwestycji przebudowana zostanie ulica Jeleń Rynek wraz z przyległymi chodnikami, około stumetrowy odcinek ul. Flisaków oraz ulica boczna do ul. Rynek Jeleń. Zakres robót obejmuje przebudowę odwodnienia tych dróg oraz wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej jezdni, chodników i wjazdów do posesji.

W ramach tego zadania przewidziano również przebudowę gazociągu zlokalizowanego w obrębie inwestycji - termin zakończenia prac zaplanowano na wrzesień 2018 r., jednak roboty związane z przebudową uzbrojenia terenu zaczną się już w tym roku.

Wartość robót według oferty złożonej przez potencjalnego Wykonawcę to nieco ponad 496 tys. zł. Aktualnie trwa weryfikacja złożonej oferty przetargowej przez Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego.

Obrazek