Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zmarł Władysław Wiśniewski

30 sierpnia 2017, 10:00

We wtorek, 29 sierpnia br. zmarł Zasłużony dla Miasta Jaworzna - Druh Władysław Wiśniewski. Społecznik i inicjator wielu inwestycji w Szczakowej. Oddany środowisku harcerskiemu.

Druh Władysław Wiśniewski dołączył do grona osób uhonorowanych dyplomem "Za zasługi dla miasta Jaworzna" w 2011 roku. Był aktywnym działaczem społecznym, którego znali wszyscy mieszkańcy Szczakowej.

Władysław Wiśniewski, z urodzenia szczakowianin, będąc kierownikiem działu inwestycji w Hucie Szkła "Szczakowa" był inicjatorem i nadzorował budowę basenu w Szczakowej oraz domu działkowca i działek pracowniczych. Dzięki jego staraniom odnowiono stadion KS "Szczakowianka", zrekonstruowano pomnik powieszonych kolejarzy oraz salki katechetycznej przy Kościele Św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej.

Jako harcerz - instruktor prowadził drużyny i obozy harcerskie. Wychował wiele pokoleń harcerzy i instruktorów. Prowadził również przez kilkanaście lat Harcerski Krąg Seniora nr 2 w Jaworznie.

Władysław Wiśniewski miał 95 lat. Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.