Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wystawa Muzeum Miasta Jaworzna

9 sierpnia 2017, 12:00

Wincenty Drabik – życie i twórczość. Wystawa Muzeum Miasta Jaworzna

Wincenty Drabik – życie i twórczość. Wystawa Muzeum Miasta Jaworzna

Serdecznie zapraszamy do bibliotecznej Galerii ExLibris, w której od 16 do 31 sierpnia br. oglądać można wystawę poświęconą życiu i działalności Wincentego Drabika - polskiego scenografa okresu międzywojennego, urodzonego w Jaworznie.

Ekspozycja, składająca się z 12 plansz, została przygotowana przez Muzeum Miasta Jaworzna, w celu upamiętnienia tego niezwykłego jaworznianina. Kuratorem wystawy jest Iwona Brandys, która już w czwartek, 7 września br., o godz. 17.00, w bibliotecznej sali audytoryjnej wygłosi prelekcje pt. "Wincenty Drabik - stan badań".

Obrazek