Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2018: Rusza weryfikacja merytoryczna

28 lipca 2017, 08:05

JBO 2018

JBO 2018

Dobiegła końca formalna ocena wniosków. Komisje zweryfikowały ponad 70 propozycji mieszkańców-17 do budżetu ogólnomiejskiego i 55 do budżetu dzielnicowego. Niestety, na etapie oceny formalnej odrzucono 3 propozycje, które nie spełniły wymagań formalnych. Do oceny merytorycznej przekazanych zostanie 69 zadań.

Przed nami drugi etap weryfikacji, teraz pracę rozpoczną Wydziały merytoryczne UM i jednostki podległe gminie, które skontrolują m.in. zgodność zadań z definicją zadania publicznego oraz własność terenów, na których zaplanowane są poszczególne przedsięwzięcia wraz z kosztorysami tych projektów.
Weryfikacja merytoryczna zgodnie z harmonogramem zakończy się we wrześniu. Wówczs poznamy ostateczną liczbę zadań poddanych pod głosowanie w V edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykaz wniosków spełniających wymagania formalne dostępny na stronie www.jbo.jaworzno.pl