Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Kolejne 25 mln zł na GBŚ

11 stycznia 2013, 13:17

Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o przyznaniu nam ponad 25 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Gospodarcza Brama Śląska - etap II. Warto zaznaczyć, że jaworznicki projekt został wysoko oceniony i na liście dofinansowania zajmujmie pierwsze miejsce. Po raz kolejny potwierdził się więc fakt, że nasze inwestycje są bardzo dobrze przygotowywane.

- Pozyskane pieniądze pozwolą na uzbrojenie 22 ha terenów inwestycyjnych wzdłuż obwodnicy Dąbrowy Narodowej - pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Orzeszkowej oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury służącej przedsiębiorcom - wyjaśnia Anna Mocała-Kalina, naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej.

W ramach projektu zostanie wybudowanych prawie 4 km dróg gminnych oraz sieć wodno-kanalizacyjna, elektryczna i teleinformatyczna. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli tutaj prowadzić działalność produkcyjną, składową, magazynową i usługową.

Wartość całkowita zadania wynosi ponad 30 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to 25,6 mln zł.