Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wyniki konkursów na dyrektorów szkół

19 lipca 2017, 13:24

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Znane są już wyniki konkursów na dyrektorów jaworznickich placówek oświatowych. Po przeprowadzonych postępowaniach, powołana przez Prezydenta Miasta komisja konkursowa wybrała kandydatów, którzy będą kierowali placówkami oświatowymi przez najbliższych 5 lat. W jednym przypadku zarekomendowano kandydata w odrębnej procedurze.

W dniu 7 lipca 2017 r. przeprowadzone zostały cztery postępowania konkursowe dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów trzech przedszkoli miejskich: Przedszkola Miejskiego nr 1 w Jaworznie, Przedszkola Miejskiego nr 4, Przedszkola Miejskiego nr 5 w Jaworznie oraz Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie.

W przypadku przedszkoli konkursy zostały rozstrzygnięte i kandydatami zostali dotychczasowi dyrektorzy: Przedszkola Miejskiego nr 1 – Agnieszka Matuszewska, Przedszkola Miejskiego nr 4 – Jadwiga Pieczka, Przedszkola Miejskiego nr 5 – Wioletta Panuś. Natomiast  w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 nie wyłoniono kandydata w postępowaniu konkursowym.

W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, Prezydent Miasta powierzy stanowisko dyrektora, ustalonemu w porozumieniu ze Śląskim Kuratorem Oświaty kandydatowi. NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego wspólnie zarekomendowały na to stanowisko Rafała Sobóla, wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie, jako kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie.

Rafał Soból pełni funkcję wicedyrektora SP nr 16 od 1 września 2006 r. Posiada więc dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania szkołą podstawową. Dał się poznać jako osoba kompetentna, odpowiedzialna, potrafiąca współpracować zarówno ze swoim bezpośrednim przełożonym, radą pedagogiczną, pracownikami nie będącymi nauczycielami jak i rodzicami.

W postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Jaworznie, w którym uczestniczył jako kandydat, wykazał się perfekcyjnym przygotowaniem, zaprezentował też interesującą koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Akceptując rekomendację związków oraz mając na uwadze to, że dyrektora należy powołać z dniem 1 września 2017 r. Prezydent rozpoczął procedurę uzgadniania kandydata ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz poinformował p. o. dyrektora Zespołu o tym, że zwróci się z wnioskiem, aby Rada Pedagogiczna Zespołu wyraziła opinię w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZS nr 3 Rafałowi Sobólowi.