Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zmarł Ferdynand Hezner - Żołnierz Niezłomny z Jaworzna

19 lipca 2017, 07:50

Zmarł Ferdynand Hezner - ostatni Żołnierz Niezłomny z Jaworzna - fot. archiwum rodzinne.

Zmarł Ferdynand Hezner - ostatni Żołnierz Niezłomny z Jaworzna - fot. archiwum rodzinne.

Z wielkim żalem informujemy, że w sobotę, 15 lipca zmarł Ferdynand Hezner - ostatni Żołnierz Niezłomny z Jaworzna. Członek organizacji "Wolność i Niezawisłość" w Jaworznie dowodzonej przez podporucznika Kazimierza Curyło ps. "Znicz".

Organizacja została rozpracowana i rozbita przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w grudniu 1947r. Jej dowódcę - "Znicza" - skazano na śmierć, wyrok wykonano w Krakowie.

Ferdynand Hezner został skazany w 1948 r. na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez okres 5 lat wraz z przepadkiem mienia za przynależność do WiN oraz przechowywanie bez zezwolenia amunicji i broni palnej. Więziony w aresztach w Krakowie, Goleniowie i Nowogardzie. Podczas pobytu w więzieniu planował ucieczkę. Zadenuncjowany przez osadzonego we wspólnej celi kapusia został przeniesiony na rok do jednoosobowego karceru.

Na mocy ustawy o amnestii z 1952 r. złagodzono orzeczoną karę do 10 lat więzienia. Zwolniony warunkowo z więzienia w 1954 (będąc wówczas w ciężkim stanie zdrowia) po prawie 7 latach uwięzienia. Następnie pracował w kopalni w Jaworznie, szykanowany za swoją wcześniejszą działalność i antykomunistyczne nastawienie.

Msza pogrzebowa odbędzie się dzisiaj, w środę 19 lipca, o godz. 11:00 w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny w Jaworznie. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Ciężkowicki.

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/47234