Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wakacje z funduszami!

10 lipca 2017, 10:27

Wakacje z funduszami!

Wakacje z funduszami!

Chcesz założyć działalność gospodarczą? Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz środków na rozwój firmy? A może masz ciekawy pomysł, ale brakuje Ci pieniędzy na jego sfinansowanie? Sprawdź, co oferuje Unia Europejska i na co możesz pozyskać środki finansowe.

Doskonałą okazją do tego będą konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich, które będą dostępne dla zainteresowanym mieszkańców. W poniedziałek, 17 lipca  w godz. od 10:00 do 13:00 na jaworznickim rynku zlokalizowane będzie stoisko plenerowe Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. We wtorek, 18 lipca w godz. od 10:00 do 13:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rynek Główny 17, będzie można zapoznać się z ofertą funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 oraz z krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Rekrutacja na spotkanie trwa do 14 lipca 2017 r. do godziny 12:00.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/register/form/103  i przesłanie go na adres mailowy. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.