Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Masz pomysł na biznes? Zgłoś się do projektu!

7 lipca 2017, 08:59

Masz pomysł na biznes? Zgłoś się do projektu!

Masz pomysł na biznes? Zgłoś się do projektu!

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie, w którym zyskać można wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności w wysokości ponad 23 tys. zł / os. Co oprócz tego? Spotkanie z doradcą zawodowym, blok szkoleniowo-doradczy przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności, finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1.850 zł na 6-12 miesięcy oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu firmy.

Korzyści z udziału w projekcie to również spotkanie z doradcą zawodowym, blok szkoleniowo-doradczy przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności, finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1850,00 zł na 6-12 miesięcy oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu firmy.

Dokumenty rekrutacyjne oraz więcej informacji o projekcie dostępne w biurze projektu lub na stronie www.gapr.pl

Kiedy można się zgłosić?
Planowany nabór: sierpień 2017

O udział w projekcie mogą ubiegać się:

  • osoby w wieku powyżej 30 roku życia,
  • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego,
  • znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należących do jednej z poniższych grup: osoby pow. 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
Obrazek