Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Dopłaty do wywozu azbestu

29 czerwca 2017, 15:17

Dopłaty do wywozu azbestu

Dopłaty do wywozu azbestu

Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, które dokonały demontażu azbestu z obiektów budowlanych będących ich własnością i zlokalizowanych na terenie Jaworzna mogą skorzystać z dofinansowania do usługi odbioru i wywozu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Nabór wniosków zostanie zakończony 17 listopada br.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które dokonały demontażu azbestu w budynkach będących ich własnością, zlokalizowanych na terenie Jaworzna. Warto pamiętać, że wymiana pokrycia dachu lub elewacji budynku powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, poprzez specjalistyczną firmę.

W tym roku umowa na wykonanie usługi odbioru i wywozu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna została podpisana z firmą "EKO-GWAJM" Sp. z o.o. Podstawą do realizacji usługi jest złożenie w Urzędzie Miejskim kompletnego wniosku, podpisanie umowy oraz spełnienie warunków Regulaminu (http://bip.jaworzno.pl/Article/id,18661.html) zatwierdzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje w przypadku wywozu odpadów we własnym zakresie. Wnioski realizowane są na bieżąco do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w 2017 r. a ich nabór potrwa do 17 listopada br.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w Punkcie informacyjnym w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój nr 110) przy Placu Górników 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.jaworzno.pl/Article/id,18661.html).