Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zapadła decyzja o zamknięciu "izby wytrzeźwień"

27 czerwca 2017, 15:13

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej zapadła decyzja o zamknięciu izby wytrzeźwień

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej zapadła decyzja o zamknięciu "izby wytrzeźwień"

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o zamknięciu Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych. Jednostka zakończy działalność 31 grudnia br. Gmina zabezpieczy funkcjonowanie ośrodka w innej formie. Prawdopodobnie podpisane zostanie stosowne porozumienie z tego typu jednostką w innym mieście.

Argumentami przemawiającymi za likwidacją tzw. "izby wytrzeźwień" są głównie: wzrost obligatoryjnych kosztów funkcjonowania Ośrodka, zły stan techniczny budynku i konieczność poniesienia w najbliższym czasie znacznych nakładów finansowych na jego remont, a także trudności w pozyskaniu personelu medycznego - lekarzy do pracy. Zgodnie z uchwałą ośrodek zostanie zamknięty z dniem 31 grudnia 2017 r.

Mając świadomość, że Ośrodek jest pracodawcą dla ponad 20 osób, Gmina dołoży wszelkich możliwych starań, aby wesprzeć pracowników w poszukiwaniu nowego miejsca pracy.