Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Prezydent Jaworzna otrzymał absolutorium

27 czerwca 2017, 11:25

Radni Rady Miejskiej przyjęli na dzisiejszej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium.

Radni Rady Miejskiej przyjęli na dzisiejszej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium.

Radni Rady Miejskiej przyjęli na dzisiejszej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium.

Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową miasta i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Podczas sesji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Domagalski odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że Prezydent Miasta prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem.

Uchwalony budżet miasta Jaworzna na 2016 r. wynosił odpowiednio po stronie dochodów - 459,5 mln zł, a po stronie wydatków - 474,8 mln zł, natomiast zaplanowane dochody wykonano w 99 proc. założeń rocznych. Wykonanie założeń rocznych pozwoliło miastu terminowo realizować przyjęte zadania. Zaplanowane wydatki wykonano w 96,17 proc. założeń rocznych. Zadłużenie miasta jest na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek