Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zasłużony dla miasta

27 czerwca 2017, 11:06

Podczas dzisiejszej sesji radni Rady Miejskiej podjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu dyplomu honorowego Za zasługi dla miasta Jaworzna Tadeuszowi Brzózce - Prezesowi Miejskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaworznie.

Podczas dzisiejszej sesji radni Rady Miejskiej podjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Tadeuszowi Brzózce - Prezesowi Miejskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaworznie.

Tadeusz Brzózka - Prezes Miejskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaworznie dołączył do grona osób uhonorowanych dyplomem "Za zasługi dla miasta Jaworzna". Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej zasłużonemu wręczono pamiątkowe dokumenty i kwiaty.

Tadeusz Brzózka ponad 35 lat pracował na rzecz społeczności lokalnej osiedli - Pieczyska i Dobra, z którymi związany był od urodzenia. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku aktywnie działał przy budowie świetlicy środowiskowej w osiedlu Dobra, brał również czynny udział w pracach osiedlowych na rzecz gazyfikacji i oświetlenia.

Bliskość środowiska rolniczego oraz praca w rolnictwie poskutkowała inicjatywą założenia w 1987 roku Kółka Rolniczego w osiedlu Dobra, w którym objął funkcję Prezesa. W 1985 roku został członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielczych Kółek Rolniczych w Jaworznie, a w roku 1988 objął funkcję Prezesa Miejskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaworznie, którą pełni do dnia dzisiejszego.

Ponadto Pan Tadeusz Brzózka koordynuje i organizuje prace Zespołów Śpiewaczych przy Kołach Gospodyń Wiejskich kultywujących tradycje ludowe Jaworzna.

***

W gronie osób zasłużonych dla miasta Jaworzna znajdują się: Zofia Orzechowska, Wiesława Polańska, Marek Nowak, Wiesława Osuszek, Mirosław Ciołczyk, Józef Kurek, Janusz Guja, Jan Kurp, Władysław Wiśniewski, Teresa Smyl, Maria Pieczara, Basia Trzetrzelewska, Jan Sierko, Zbigniew Kalamat, Andrzej Karweta, Czesław Kempiński, Stanisław Panek, Marian Szumiło - Kulczycki, Andrzej Węglarz, Kazimierz Kielski, ks. Julian Bajer, Józef Micherda, ks. Józef Lenda, Stefan Ciepliński, Wojciech Dziedziak, Stanisław Nowakowski i Władysław Witek.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek