Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Oddaj krew - podaruj życie

9 czerwca 2017, 09:37

Jaworznianie chcący pomóc chorym i potrzebującym najcenniejszego daru - krwi, mogą wziąć udział w organizowanych na terenie miasta akcjach krwiodawczych. Cykliczne spotkania organizowane są w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Krwiodawcy oddają krew w ściśle określonych odstępach czasowych, tj. kobiety raz na trzy miesiące, mężczyźni raz na dwa miesiące. Na stronie internetowej: www.rckik-katowice.pl w zakładce "plan ekip wyjazdowych" są podane wszystkie aktualne akcje krwiodawcze z całego województwa śląskiego.

W siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach krew można oddawać w każdy roboczy dzień tygodnia.

Akcje krwiodawcze na terenie miasta Jaworzna:

Akcje klubu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. dr Bolesława Spisaka: Ze względu na planowany remont Hali Widowiskowo-Sportowej w Jaworznie, od lipca br. nastąpi zmiana miejsca akcji krwiodawczych. Akcje będą odbywać się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 10:00 do 16:00 (najbliższa akcja 4 lipca 2017 r.) - w głównym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, Rynek Główny 17.

Akcje Klubu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zakładzie Górniczym ”Sobieski”, w godz. 7:30 – 14:00:

  • 07.07. 2017 r.,
  • 21.07.2017 r.,
  • 01.09.2017 r.,
  • 15.09.2017 r.,
  • 27.10.2017 r.,
  • 17.11.2017 r.,
  • 29.12.2017 r.

Akcje Młodzieżowego Klubu Honorowego Dawcy Krwi przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Północna 9 a, w godz. 9:00 do 12:00:

  • 24.10.2017 r.