Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Komunikat Prezydenta Miasta

8 czerwca 2017, 18:06

Informuję, że 8 czerwca 2017 r. wystąpiłem do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach o zaopiniowanie wniosku o odwołanie dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Jaworznie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora, odwołanie dyrektora nastąpi ze skutkiem natychmiastowym. Podjęte działania są związane z pozyskaniem informacji dot. nieprawidłowości zachodzących w wydatkowaniu środków publicznych w podległej placówce oświatowej.

Informacje o istotnych nieprawidłowościach w zakresie gospodarki finansowej tej placówki oświatowej, 8 czerwca br. przekazała pani dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach została zgłoszona również do Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KM Policji w Jaworznie. Jednocześnie na moje polecenie, rozpoczęła się kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej prowadzonej w tej placówce .

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert