Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Przystępujemy do planu w rejonie ul. Piekarskiej

5 czerwca 2017, 12:16

Przystępujemy do planu w rejonie ul. Piekarskiej

Przystępujemy do planu w rejonie ul. Piekarskiej

Do 23 czerwca 2017 r. można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jaworznie, który będzie sporządzony w granicach zaznaczonych na mapce poniżej. Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, pocztą lub elektronicznie.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer i obręb działki), której dotyczy. Wzór wniosku oraz pełną treść ogłoszenia można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obrazek