Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Klasy sportowe w jaworznickich szkołach

25 maja 2017, 12:29

Klasy sportowe w jaworznickich szkołach

Klasy sportowe w jaworznickich szkołach

Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, wspinaczka, pływanie i judo. W takich dyscyplinach sportowych szkolić się będą w nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie jaworznickich szkół w klasach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego.

Klasy sportowe i odziały mistrzostwa sportowego  będą działały w czternastu spośród dwudziestu dwóch szkół podstawowych, które od września będą działały na terenie Jaworzna.

- Szkolenie sportowe najmłodszych jaworznian jest dla nas kluczowym zadaniem - mówi Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek. - To dzięki pracy od najmłodszych lat w szkołach i klubach sportowych z Jaworzna wyszło wiele talentów na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej.

We wszystkich szkołach prowadzących oddziały sportowe, zajęcia wychowania fizycznego w klasach I-III będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego w miarę możliwości kadrowych. Ponadto wszyscy uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 17 oraz przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 7 na Osiedlu Stałym, zostaną objęci programem nauki pływania.

W roku szkolnym 2017/2018 w Jaworznie zorganizowane będą klasy sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego w następujących dyscyplinach:

1. Piłka siatkowa dziewcząt
Szkolenie ukierunkowane (klasy IV - VI) w SP 5, SP 7 (łączone z piłką koszykową chłopców), SP 10 (klasy IV – VIII – nabór do klasy IV i VII), SP 16 w Jaworznie - nabór do klasy IV we wszystkich wyżej wymienionych placówkach.
Szkolenie specjalistyczne (klasy VII - VIII) w SP 13 w Jaworznie - nabór do klasy VII.

2. Piłka siatkowa chłopców
Szkolenie ukierunkowane (klasy IV - VI) w SP 5, SP 16 w Jaworznie - nabór do klasy IV.
Szkolenie specjalistyczne (klasy VII - VIII) w SP 13 w Jaworznie - nabór do klasy VII
w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych (SOS). Kontynuacja szkolenia sportowego w szkołach patronackich SOS: SP 3, SP 5, SP 14, SP 16, SP 19, SP 22.

3. Piłka koszykowa chłopców
Szkolenie ukierunkowane (klasy IV - VI) w SP 1, SP 2, SP 7 w Jaworznie (łączone z piłką siatkową dziewcząt) - nabór do klasy IV. SP 15 kontynuacja szkolenia do wygaszenia oddziałów.
Szkolenie specjalistyczne (klasy VII - VIII) w SP 2 w Jaworznie - nabór do klasy VII w ramach oddziału mistrzostwa sportowego w tej szkole.

4. Piłka koszykowa dziewcząt
Szkolenie ukierunkowane (klasy IV - VI) w SP 1, w Jaworznie - nabór do klasy IV.

5. Piłka nożna chłopców
Szkolenie ukierunkowane (klasy IV - VIII) w SP 10 (łączone z piłką siatkową dziewcząt- nabór do klasy IV i VII) SP 13 w Jaworznie - nabór do klasy IV i VII oraz w SP 15 w Jaworznie (łączenie z lekką atletyką dziewcząt i chłopców - klasy IV - VIII) – nabór do klasy IV.

6. Lekkoatletyka dziewcząt i chłopców
Szkolenie ukierunkowane (klasy IV - VIII) w SP 15 w Jaworznie (łączona z piłką nożną chłopców) - nabór do klasy IV.

7. Wspinaczka sportowa, judo, fitness dziewcząt i chłopców
Szkolenie ukierunkowane (klasy IV - VIII) w SP 6 w - nabór do klasy IV.

8. Pływanie dziewcząt i chłopców.
Szkolenie ukierunkowane (klasy IV - VIII) w SP 17 w Jaworznie - nabór do klasy IV.
W SP 17 dodatkowo programem nauki pływania objęci będą wszyscy uczniowie z klas I - III w wymiarze (1 x tyg klasa I, 2 x tyg klasa II, 3 x tyg klasa III). Programem nauki pływania zostają objęte dzieci z PM nr 7 w Jaworznie.

We wszystkich szkołach prowadzących oddziały sportowe, zajęcia wychowania fizycznego w klasach I-III będą prowadzone  przez nauczycieli wychowania fizycznego w miarę możliwości kadrowych.

Ogólne zasady rekrutacji oraz wykaz terminów testów sprawnościowych dostępne w załącznikach poniżej.