Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Całościowe zaburzenia rozwoju - jak pomóc dziecku i jego rodzinie

24 maja 2017, 14:40

MIEJSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA

MIEJSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA

W środę, 24 maja br., na Sali Obrad Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Całościowe zaburzenia rozwoju - jak pomóc dziecku i jego rodzinie", zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna. Celem konferencji było wzbogacenie wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników w zakresie pracy z małymi dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, poprzez zastosowanie różnych metod i sposobów ich wspierania.

Otwarcia konferencji oraz oficjalnego powitania uczestników dokonał Grzegorza Stano - Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworznie.

W pierwszej części spotkania goście mieli okazje wysłuchać wykładów pt. "Całościowe zaburzenia rozwoju okiem neurologa dziecięcego" (wygłoszonego przez dr n. med. Katarzyny Wojaczyńskiej - Stanek) oraz pt. "Z autyzmem mi po drodze" (wygłoszonego przez mgr inż. Iwonę Kowalską matematyka, pedagoga specjalnego, rodzica dwóch chłopców z zespołem Aspergera).

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie Adama Ławickiego pedagoga, diagnosty, terapeuty założyciela Stowarzyszenia Jednym słowem z Opola pt. "Terapia dziecka ze spektrum autyzmu w ujęciu funkcjonalnym". Część panelową zamknęła prelekcja nt. doświadczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworznie w zakresie pracy z małym dzieckiem w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju - przykłady dobrej praktyki, którą poprowadziła psycholog Aleksandra Szymańska.

Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w  Jaworznie.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek