Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Oznakuj swój rower!

11 maja 2017, 09:55

Prowadzona od 2015 r. kampania pn. Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower co roku spotyka się z bardzo pozytywnym przyjęciem mieszkańców Jaworzna.

Prowadzona od 2015 r. kampania pn. Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower co roku spotyka się z bardzo pozytywnym przyjęciem mieszkańców Jaworzna.

Już po raz kolejny jaworznianie będą mieli okazję oznakowania swoich jednośladów. W związku z dużą popularnością programu - "Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower" - przedstawiamy kolejne terminy tegorocznej akcji.

  • 20 maja 2017 r. (sobota) - Święto Rodziny, Parking obok budynku Straży Miejskiej, ul. Plac Górników 5, w godz. 15:00 - 19:00
  • 11 czerwca 2017 r. (niedziela) - Dni Jaworzna, stadion przy ul. Moniuszki, w godz. 14:00 - 18:00
  • 23 czerwca 2017 r. (piątek) - parking przy Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, w godz. 10:00 - 14:00
  • 10 lipca 2017 r. (poniedziałek) - parking przy Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, w godz. 14:00 - 18:00
  • 31 lipca 2017 r. (poniedziałek) - parking przy Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, w godz. 10:00 - 14:00
  • 25 sierpnia 2017 r. (piątek) - parking przy Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, w godz. 10:00 - 14:00

Przypominamy żeby zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dowód zakupu lub kartę gwarancyjną roweru, który ma być oznakowany.

***

Do znakowania jednośladów stosuje się specjalny przyrząd zwany "engrawerem", którym nanosi się na rower niepowtarzalny kod. Mikroudarowa technologia urządzenia pozwala na wykonanie precyzyjnego i niezwykle trwałego oznakowania, którego usunięcie jest niemożliwe bez widocznego uszkodzenia danego elementu. Engrawer powoduje bowiem zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

Oprócz samego nadania "numeru rejestracyjnego", każdy oznakowany rower zostanie dodatkowo opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną, informującą o dokonaniu oznakowania. Wygrawerowany kod zostanie także wprowadzony do policyjnej bazy danych. Ponadto każdy właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do akcji - plastikową kartę formatu dowodu osobistego.

Akcja skierowana jest do osób dorosłych, jednak dopuszcza się także oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego - w tym przypadku rower zostanie zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni będzie wskazany jako użytkownik jednośladu.

Warto pamiętać, że należy wziąć ze sobą dokument tożsamości oraz dowód zakupu lub kartę gwarancyjną roweru, który ma być oznakowany. Wykonanie graweru jest całkowicie bezpłatne, należy jednak zadbać o to, by rower spełniał wszelkie wymagania i był wyposażony w odpowiednie urządzenia:

  • z przodu - w co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
  • z tyłu - w co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
  • w co najmniej jeden sprawnie działający hamulec,
  • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.